Vi har laget 3D-modeller av boligområdet

Vi har fått utarbeidet en fysisk 3D-modell som gjør det enklere å få et helhetlig inntrykk av hvordan boligfeltet kommer til å bli. 3D-modellen står utstilt hos utbygger Mesterhus Byggpartnere i Teknologiveien 11 på Longum Industripark. Hit er alle velkomne for en presentasjon av feltet samt en gjennomgang av solanalysen for området. Det siste gjøres i en digital 3D-modell.

Bildet over viser en fysisk 3D-modell av byggetrinn 1 av Tybakktoppen. Modellen gir en god visualisering av feltet, her ser man både infrastruktur, terrengforhold og tomtestørrelser. 

Bildet til venstre viser en digital 3D-modell for Tybakktoppen. En «rundtur» i den digitale løsningen kan være svært nyttig for å få oversikt over solforhold og infrastruktur.