Nå er det snart salgsstart!

Nå kan du sikre deg din egen drømmebolig på Tromøya! Fredag den 15. januar går startskuddet for salg av tomter og boliger på Tybakktoppen. Byggestarten for de første boligene er etter planen i mai-juni 2021. Innflytting i nye boliger vil skje etter nærmere avtale, men vi regner med at de første boligkjøperne vil kunne flytte inn i sine nye boliger innen første kvartal 2022. 

Frihet til å velge

Vi ser at mange kunder ønsker flere hus-alternativer å velge mellom når de skal investere i egen bolig. Det å være med i planleggingsprosessen er også viktig for mange. Vi ønsker å legge til rette både for valgfrihet og medvirkning for våre kunder. Selvfølgelig har vi noen rammer og begrensinger vi må forholde oss til, men vi er lydhøre og ønsker å komme kundene våre i møte når det gjelder løsninger og behov.

Boligtyper og priser

Vi har valgt ut en del ulike hustyper som vi mener passer fint inn i det nye boligfeltet. Prisene vil selvsagt variere ut ifra tomtestørrelse, hustype og innvendig og utvendig standard. 

Boligvelger på hjemmesiden

I forbindelse med salgsstarten vil vi oppdatere hjemmesiden vår med en del ny informasjon. Det kommer blant annet en såkalt boligvelger som vil gjøre det enkelt å surfe rundt på de forskjellige tomtene og se nærmere på våre forslag til hustyper. Dersom kunden har andre preferanser eller ønsker andre løsninger, vil vi forsøke å etterkomme kundens ønske. Det eneste som ligger fast er at man må finne en bolig fra Mesterhus-systemet hvor det er mange alternativer å velge mellom. En del av husforslagene vil behøve noe omtegning og tilpasning til den aktuelle tomten, ettersom standard katalogmodeller gjerne behøver tilpasning til adkomst, utsikt/sol og terrengforhold. Vi tilpasser våre husmodeller.