Husbankfinansiering – gullrente som belønning for gode kvaliteter

Vi har nylig fått godkjent Husbankfinansiering på en bolig for en kunde på Tybakktoppen. Det åpner noen nye dører for oss – og det gir mange nye muligheter for de som ønsker å bygge en ny bolig på Tybakktoppen.

– I samarbeid med en kunde ble søknaden om å bygge miljøvennlig bolig sendt og lånetilsagn innvilget på kort tid. Boligen er passe stor og innenfor kriteriene for størrelse, sier leder av Mesterhus Byggpartnere, Agnar Jordåen.

Husbanken har vært mindre i fokus de senere år med mye konkurranse fra private banker. 
– Historisk sett har Husbanken alltid hatt lavere renter enn markedsrenten hos de store låneinstitusjonene. Husbanken stiller strengere krav til boligen, enn forskrifter og gjeldende lovverk, men med våre standarder er vi innenfor kriteriene, sier Jordåen.

I skrivende stund er flytende rente på 1.075% (mai 2022).

– Spør oss om Husbankfinansiering dersom dette er interessant for deg, oppfordrer Jordåen. Han treffes på telefon: 97040482 eller på agnar.mesterhus@byggpartnere.no


Hva omfatter Husbanklånet?

Lånet er for deg som skal bygge helårsbolig. Dersom du ferdigstiller garasje sammen med boligen, kan garasjen inngå i lånet.

Lån til å bygge miljøvennlig bolig

Du kan søke om lån fra Husbanken til å bygge bolig med høy kvalitet innenfor miljøvennlige løsninger. Husbanken stiller krav til boligens kvaliteter ut over byggeteknisk forskrift TEK17. For å kunne få lån må boligen innfri tre av fem miljøkriterier.

Lån til å bygge livsløpsbolig

Du kan også søke om lån fra Husbanken til å bygge bolig med god tilgjengelighet. Med livsløpsbolig mener vi boliger som er lagt til rette for at personer kan bo der gjennom hele livsløpet og være mest mulig selvhjulpne, uavhengig av funksjonsnivå.

Arealgrenser

Boligen skal som hovedregel ikke overstige en satt grense til bruksareal (BRA) som er:

  • Enebolig, maksimal størrelse er 150 m2 inkl. innvendig bod.
  • Enebolig med bileilighet, maksimal størrelse totalt 200 m2. Hovedbolig kan fremdeles ikke være større enn 150 m2, og bileiligheten kan ikke være større enn 80 m2.

Unntak fra arealgrensen:

  • Husbanken kan i enkelte tilfeller akseptere boliger med et større areal. Dette kan for eksempel være aktuelt der et familiemedlem har en funksjonsnedsettelse som gir behov for større areal. Et annet eksempel kan være en stor familie som trenger en større bolig.

Ta kontakt om du ønsker en visning på Tybakktoppen – og få et uforpliktende tilbud på tomt med hus. Se ledige tomter her.