De nye lekeapparatene er på plass – og lekeplassen blir ferdigstilt snart